คลิปสอนติดตั้งเเอพที่มี obb สำหรับคนที้ติดตั้งไม่เป็นครับ

FAQ