วิธีการแก้ปัญหาเกิดข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด มีเนื้อที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
สาเหตุ
เนื่องจากที่เก็บข้อมูลภายใน เหลือเนื้อที่น้อยกว่าที่ Google Play ระบุไว้ (ประมาณ 300 MB) จึงทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดของจาก Google Play ได้
แต่ยังสามารถติดตั้งจากไฟล์ Apk ได้อยู่

ทำไมความจำเครื่อง และ SD Card ว่าง แต่โหลดของจาก Google Play ไม่ได้อีก
เพราะว่าการติดตั้งในแอนดรอยด์นั้น ข้อมูลหลักจะถูกติดตั้งไว็ในที่เก็บข้อมูลภายใน ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกเก็บไว้ความจำเครื่อง หรือ SD Card

ที่เก็บข้อมูลภายใน คืออะไร
ปกติโทรศัพท์แอนดรอยด์ของเรา จะมีที่เก็บข้อมูลอยู่ 3 ส่วน คือ
1.SD Card
2.ความจำเครื่อง
3.ที่เก็บข้อมูลภายใน (หน่วยความจำระบบ)
ที่เก็บข้อมูลภายในนี้ จะไม่แสดงในตัวจัดการไฟล์น่ะครับ

ดูพื้นที่ของที่เก็บข้อมูลภายในได้อย่างไร
มี 2 วิธี
1.เข้าไปที่ ตั้งค่า>>ที่เก็บข้อมูล
2.เข้าไปที่ ตั้งค่า>>แอปพลิเคชัน>>ในหน้าของดาวน์โหลดแล้ว จะแสดงอยู่ด้านล่างการแก้ปัญหา
1.ทำการเคลียร์ข้อมูลแคช
-ไปที่ตั้งค่า>>ที่เก็บข้อมูล>>กดที่ข้อมูลแคช>>ทำการกดตกลงเพื่อลบ

2.หากยังไม่ได้ก็ทำการถอนการติดตั้งแอพที่ไม่จำเป็นซ่ะ

FAQ